Ito ay ang pahina para sa aking mga drawing! (This is the page for my drawings!)

Matatagpuan mo dito ang iba't ibang uri ng aking mga guhit: (Here you will find different kinds of drawings of mine:)