Maligayang Pagdating sa aking Website! (Welcome to my website!)

Ito ay ang aking personal na website kung saan mo makikita ang aking mga 8-bit na drawing (This is my personal website where you can see my 8-bit drawings)

Ang pangalan ko ay si Mary, isang Pilipino, pero hindi masyadong marunong mag-Tagalog, so para sa aking mga kapwa Pinoy, pasensya na po! ^^ (My name is Mary, a Filipino, but can't really speak Tagalog, so for my fellow Filipinos, I am sorry!^^)

MaeRi
I'm all about:

That's all for today! Bye bye!

Ano na ngayon? (What now?)